Paloaseman panimolla on nyt uusi omistaja

Katso uuti­nen Länsi-​Uusimaan sivuilta https://​www​.lansi​-uusi​maa​.fi/​a​r​t​i​k​k​e​l​i​/​614167​-​p​a​l​o​a​s​e​m​a​n​-​p​a​n​i​m​o​n​-​t​u​o​t​a​n​t​o​-​j​a​t​k​u​u​-​n​u​m​m​e​l​l​a​-​p​e​k​k​a​-​m​o​n​t​i​n​-​p​y​o​r​i​t​t​a​a​-​m​y​o​s​-​o​n​e​-​p​i​n​t

Aleksi Mon­tin, p. 044 5471 661

Oluet

Oppipoika etiketti Nokipalo etiketti Ruisku etiketti Hiidenvesi etiketti supertimppa etiketti martti etiketti lahnis etiketti unkan kalpeahilja etiketticaferacingclub etikettiLohja ale

Paloaseman Panimo

paloaseman panimo 1

Paloase­man Pan­imo on Loh­jalla, Num­men kylällä toimiva pien­panimo. Paloase­man van­hassa auto­hal­lissa syn­tyvät per­in­teisin menetelmin käsi­työnä valmis­te­tut maukkaat oluet.

Num­men vanha paloasema on raken­nettu vuonna 1948. Palotalolla toimi VPK aina vuo­teen 1997 asti, kunnes kalusto kasvoi ulos auto­hallin mitoista. Sil­loinen Nummi-​Pusulan kunta lait­toi van­han paloase­man myyn­tiin vuonna 2009, jol­loin se pää­tyi omis­tuk­seemme. Pan­i­motilo­jen remontti valmis­tui keväällä 2015 ja Num­mella yli sata vuotta jäissä ollut pan­i­mo­toim­inta sai jatkoa.

1878-1886

Paloase­man pan­imo ei suinkaan ole ensim­mäi­nen Num­mella panimo­toimintaa har­joit­tanut yri­tys. Alla vähän his­to­riaa Hauk­i­jär­ven olut­tehtaasta. Olisipa hienoa, jos joltain löy­ty­isi lisäti­etoa toiminnasta.

Haukijärvi Bryggeri Bolag – Haukijärven Oluttehdas Yhtiö

Hauk­i­jär­ven­tie
Nummi
Nummi-​Pusulan kunta
Aloit­tanut: 1878
Lopet­tanut: 1886

His­to­ria:
Olut­te­htaan perusti ruot­salais­syn­tyi­nen olu­en­panija Anders Rosqvist vuonna 1878. Yhteis­työ­kumppanina oli pori­lainen kul­taseppä Wic­tor Edward Tam­melin. Tehdas raken­net­tiin Num­men kylän Pakkalan ratsu­tilalle Hauk­i­jär­ven rantaan.

Tuli­palo tuhosi tehtaan osit­tain vuonna 1882, mutta se kor­jat­tiin välit­tömästi. Saman vuo­den lo­pulla olut­te­hdas asetet­tiin myyn­tiin. Seu­raa­van vuo­den lo­pulla tehdas vaih­toi omis­ta­jaa. Uusiksi omis­ta­jiksi tuli­vat olu­en­panija Oskar Hjal­mar Lan­den ja S. Lindqvist, jotka jatkoi­vat olut­te­htaan toim­intaa. Tuli­palo tuhosi tehtaan tois­tamiseen helmi­kuussa 1886, mutta tällä ker­taa se jätet­tiin kor­jaa­matta ja lopetettiin.


18781882 Hauk­i­järvi Bryg­geri BolagHauk­i­jär­ven Olut­te­hdas Yhtiö (Rosqvist, Tam­melin)
18831886 Hauk­i­järvi Bryg­geri BolagHauk­i­jär­ven Olut­te­hdas Yhtiö (Lan­den, Lindqvist)

Lähde: BeerFin​land​.com, Antti Räty