Paloasemalla pantua

- Paloaseman Panimon käsityönä valmistetut maukkaat oluet -

Oluen valmistusta ja historian havinaa

Kylän vanhasta paloasemasta tuli pienpanimo

Lohjalla, Nummen kylässä sijaitseva vanha paloasema toimii nykyään pienpanimona. Oluen valmistus tapahtuu käsityönä paloase­man van­hassa auto­hal­lissa, joka remontoitiin vuonna 2015. Samalla 100 vuotta tauolla ollut Nummen panimotoiminta sai jatkoa.

Nummen vanha paloasema on rakennettu vuonna 1948.  Talossa toimi VPK vuo­teen 1997 asti, kunnes kalusto ei enää mahtunut auto­halliin. Nummi-Pusulan kunta myi paloase­man pienpanimoyrittäjälle vuonna 2009. Vuonna 2018 toimintaa jatkoivat uudet omistajat Pekka Montin, Aleksi Montin. Lue lisää oluen valmistuksesta ja tutustu valikoimaan.

Hauk­i­jär­ven olut­tehdas 1878–1886

Paloase­man pan­imo ei ole ensim­mäi­nen Num­mella panimo­toimintaa har­joit­tava yri­tys. Nummi-Pusulassa Haukijärventiellä toiminut Haukijärvi Bryggeri Bolag – Haukijärven Oluttehdas Yhtiö toimi vuosina 1878–1886.

Olut­te­htaan perusti ruot­salais­syn­tyi­nen olu­en­panija Anders Rosqvist vuonna 1878. Yhteistyö­kumppanina oli pori­lainen kul­taseppä Wic­tor Edward Tam­melin. Tehdas raken­net­tiin Num­men kylän Pakkalan ratsu­tilalle Hauk­i­jär­ven rantaan.

Tuli­palo tuhosi tehtaan osit­tain vuonna 1882, mutta se kor­jat­tiin välit­tömästi. Saman vuo­den lo­pulla olut­te­hdas asetet­tiin myyn­tiin. Seu­raa­van vuo­den lo­pulla tehdas vaih­toi omis­ta­jaa. Uusiksi omis­ta­jiksi tuli­vat olu­en­panija Oskar Hjal­mar Lan­den ja S. Lindqvist, jotka jatkoi­vat olut­te­htaan toim­intaa. Tuli­palo tuhosi tehtaan tois­tamiseen helmi­kuussa 1886, mutta tällä ker­taa se jätet­tiin kor­jaa­matta ja lopetettiin.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!